top of page

Getingedalens Gröna

Jo jag ville bara berätta…

Jag har hört och läst så mycket bra saker de senaste dagarna och jag tänkte helt enkelt berätta om detta. Det är fortfarande ganska lugnt och stilla i grönsaksodlandet så jag har bra med tid att lyssna och läsa istället.


Jag vill börja med att rekommendera er att följa Odlaren Lena Israelsson på Facebook. Hon är en hjälte som har stridit hårt för att motarbeta förekomsten av pyralid i våra köpejordar men samtidigt spridit information om detta i stor skala. Men hon delar även andra spännande saker.


Här om dagen kom resultatet i en undersökning där man jämförde Blomstra med urin som gödsel. Det är bara gödselegenskapen som jämförs, gällande pris och miljövänlighet vinner urin med hästlängder. Det var inget snack om att urin är ett fullgott alternativ till Blomstra och andra former av gödsel. Den som oroar sig för medicinrester i urinen kan vara lugn. En frisk jord, full av bakterier och mikroorganismer, är mästare på att bryta ner medicinrester. Det är betydligt värre om det kommer ut i vattendrag. Du kan läsa det detaljerade resultatet här!


Om man inte vill eller kan använda urin som gödning så berättar Lena på sin Facebooksida att det börjar komma pyralidfria och ekologiska gödselpreparat på marknaden.


Ett av dessa produceras av danska GoGreen och görs av tång.

Lena skriver utförligt och med bra sammanställningar över pyralidfria jordar och gödselpreparat i sin blogg.


Jag hörde en bra föreläsning om naturära skogsbruk! Skogen är superviktig för klimatet men även för mångfalden av arter och vårt behov av klimatsmart byggnadsmaterial. Det gäller bara att få en balans mellan dessa intressen.


Egentligen har vi inte så mycket skog kvar att tala om, det är mest virkesodling i Sverige. Alltså monokulturer där alla träd i ett specifikt område är lika gamla vilket är döden för många insekter och djur men kan även vara döden för virket.


Om man får in en skada eller sjukdom i en monokultur så kan det vara förödande för hela odlingen. Med en blandning av arter och åldrar så är motståndskraften betydligt högre.

Det går aldrig att få tillbaka de naturliga skogarna men det går att bygga upp nya skogar så nära ursprunget som möjligt. Och det går att hämta virke ur skogen utan att kalhugga, bland annat genom dimensionsavverkning/plockhuggning av träd som har fått växa sig riktigt stora. Och det behöver inte bli någon ekonomisk förlust, framför allt innebär det en vinst för klimatet och artrikedomen.


Det var Plockhugget som arrangerade föreläsningen och de har både kurser och fler föreläsningar att erbjuda!

Min skog i Getingedalen. Vacker, rogivande och producerande.


Jag hörde också en föreläsning om Omställning med David Jonstad och den kanske inte innehöll så mycket nyheter men samtidigt sades det några viktiga saker värda att uppmärksamma:


När människor får frågan vad som är ett gott liv och vad som verkligen får oss att må bra så består svaren ofta av sådant som är både enkelt och billigt: Umgås med familj och vänner, vara i naturen och motion är vanliga svar på dessa frågor.


När människor på ålderns höst får frågan om vad de skulle ha gjort annorlunda om de fick leva om sina liv så lyder de vanligaste svaren:

  1. Jag önskar att jag inte hade jobbat så mycket.

  2. Jag önskar att jag hade vågat leva ett liv som är sant mot mig själv – inte ett som andra förväntade sig.

Ändå har vi en tendens att jaga lycka, status och hög standard genom karriär, konsumtion, exotiska resor, märkesprylar och dyra bostäder.


Normen säger att vi ska jobba heltid. Pengar rullar in och avgör vilken typ av liv vi kan leva. Men om vi börjar i andra änden istället; Hur mycket måste jag arbeta för att kunna leva det liv jag vill leva?


Uppenbarligen verkar det inte vara prylarna, kickarna och karriären som definierar ett gott liv, det är åtminstone inte det svaret vi ger när vi får tänka till ordentligt.


Och vilken livsstil är mest hållbar, både för dig själv och för nästa generation?

Welcome to my world.Comments


bottom of page