top of page

Getingedalens Gröna

Johan Rockström

Jag hade tänkt att inleda året med ett inlägg om frö, fröbutiker och fröinköp. Det kändes som en naturlig start på ett odlingsår.


Men så lyssnade jag på Johan Rockströms Vinterprat den 27 december och insåg att det finns saker som är mer akuta att skriva om.


Först vill jag uppmana dig att lyssna. Det kan vara det viktigaste du har hört på länge. Bara gör det. För det handlar om dig.


Johan Rockström


Vem är Johan Rockström? Just nu är han en av två chefer på PIK (Potsdam Institute for Climate Impact Research) i Tyskland. PIK är ett av Europas mest framstående centrum för klimat- och hållbarhetsforskning. Rockström är också professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet. 2009 utsågs han till årets svensk och när han sommarpratade 2015 blev det årets mest spridda sommarprat. Bra.


För det är svårt att slå honom på fingrarna när det gäller klimatfakta.


I Vinterpratet förra veckan beskriver han en akut situation för planeten och min anledning till att berätta om det här, i odlarbloggen, är att matproduktionen i världen är en jättestor del av problemet. Och omställning är en förutsättning för alla framtida generationers existens.

Det sätt vi producerar mat på i världen idag är det enskilt största hotet mot planetens stabilitet.

Nästan 1/4 av världens utsläpp av växthusgaser kommer från jordbruket.

Matproduktion konsumerar 70% av allt det vatten som vi använder i floder, sjöar och grundvatten.

Maten är orsaken till att vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av arter på jorden. Det är den enskilt största orsaken till avskogning och utarmning av ekosystemen.


Övergödning i våra jordbruk får katastrofala effekter. Östersjön är ett sorgligt exempel.

Jordbruket är en stor anledning till riskerna med antibiotikaresistens och livshotande kemikalier i vår miljö pga. ogräsmedel och insekticider.

Fixar vi maten så fixar vi mänskligheten och planeten.

Jag hoppas att du inser att du är en viktig pusselbit i detta. Det är ingen annan som ska genomföra förändringen, det är du och jag.


Vidare berättar Rockström om vad som måste till för att komma någon vart i de stora sammanhangen:

 1. Ta bort subventioner för konventionella lantbruk

 2. Straffbeskatta allt ohållbart

 3. Betala lantbrukare som bedriver hållbar produktion

Det finns lösningar och man är säker på att de funkar. 30% av världens lantbruk funkar redan på det sättet:

 1. Digital precisionsodling utan läckage

 2. Plöjningsfri odling

 3. Balans mellan lantbrukets växter och djur

Jag har skrivit om EAT-Lancet-studien tidigare, du hittar min text här, och Rockström är ett av namnen bakom rapporten. I vinterpratet återkopplar han till denna. Man har räknat ut hur vi bör äta, både för vår egen och planetens hälsa.


Hälsoforskning visar att mer grönt och mindre kött håller oss friskare och gör att vi lever längre. Köttet raderas inte från menyn vilket skeptiker (som inte har läst hela rapporten) påstår, vi ska bara äta mindre. Vi rekommenderas att återgå till hur vi åt i Sverige på 60-talet, inte en så katastrofal hälsoperiod i Sveriges historia.


11 miljoner människor dör i förtid varje år pga. mat. De främsta dödsorsakerna är:

 1. Undernäring

 2. Övervikt

 3. Diabetes

 4. Cancer

 5. Hjärt- och kärlsjukdomar

Detta är fler dödsfall än vad AIDS, malaria och tobak genererar tillsammans.

Rockström berättar vidare om de argument som skeptiker brukar framföra i klimatdebatter.

Argument som inte håller för fem öre. Händelser som Lilla Istiden på 1600-talet och vikingarnas druvodlingar på Grönland under medeltiden ligger båda inom det normala gyllene spannet, -4 – +2 grader. Variation i temperatur har alltid förekommit och man kan se så långt tillbaka som tre miljoner år.


Det som händer nu har aldrig hänt förut. Vi rusar mot 3-4 graders global uppvärmning och det kommer att leda till en planetär katastrof.

Kunskapsläget är stort.

Det finns så mycket bevis som stärks varje dag.

Skeptiker vill göra klimatfrågan till ideologi. Som att leta efter ytterligare ett spelkort när man har förlorat alla andra. Klimatfrågan handlar om en enda sak: data, data och data.

Sanningen. Observationer och analyser. Känslor och ideologi = nonsens.


Att tala om vad vi tror är fullkomligt fel. Det handlar bara om fakta, huruvida vi känner till dem eller inte.


Vi är för naiva.

Vi tror att sanning och goda krafter vinner i längden. Att förnuft och grundläggande mänskliga värden segrar till slut. Tyvärr räcker det inte.

Rockström redogör för en rad åtgärder som kan vända trenden. Han berättar om vilka motstånd som finns och vilka vi redan är på väg att besegra. Han är säker på att vi kan förändra planetens akutläge om vi låter forskningen bestämma och EU skapa klimatlagarna. Trump, Putin, Bolsonaro och Xi måste fråntas makten över klimatfrågorna och EUs lagar ska vara tvingande.


Återigen, lyssna på Rockströms vinterprat. Det angår dig.


Och låt oss göra Rädda Tellus till världens mest spännande projekt, för det är vad det är menar Johan Rockström.Bình luận


bottom of page