GETINGEDALEN KRUKMAKERI

Krukmakeriet drivs av Kajsa Källérus.

 

Utbildad på Konstskolan Kuben, konsthögskola i Bath (England) och har

gått en mängd kortare kurser. Är även legitimerad lärare.

 

Drejar bruksföremål av stengods, ofta sparsamt dekorerade enkla och

klassiska former, som bränns både oxiderande och reducerande. Inspireras

av japanska tekniker, former och gamla orientaliska glasyrer. Kompletterar

skapandet av funktionella föremål med rakubränning och alster utan någon som

helst tradition eller användbarhet.

 

Leder kurser i lerskapande i egen regi.

Medlemskap:

Konsthantverkarna i Örebro

Konsthantverkscentrum

The Art of Sweden

Svensk Form

Utställningar i urval:

Hallsbergs konsthall, Bergööska huset, samlingsutställning Svart & Vitt, 2014. 

Bryggeriet i Nora, samlingsutställning Älskade Lera, 2017.

Karlskoga Konsthall, samlingsutställning Breaking Boundaries, 2017.

​Konsthantverkarna i Örebro, separatutställning Hommage, 2021.

Kommande: Konsthantverkarna Karlstad, separatutställning 2022.

Stipendier:

Adolf Lindgren stiftelse, 2000

August Ringnérs fond, 2002

Anna Whitlocks minnesfond, 2002

Konstnärsnämnden, Krisstipendium 2, 2020

Region Örebro Län, arbetsstipendium med anledning av pandemin, 2020

Konstnärsnämnden, Krisstipendium 3, 2021

Region Örebro Län, främjandestöd bild och form, 2021

Kajsa Kontrast 2.jpg